Tags Abu tholib

Tag: abu tholib

Sirah Nabi 19 – Pembangunan Ka’bah Sebelum Nabi Muhammad Diutus Menjadi Rasul

PEMBANGUNAN KA'BAH Di zaman Jahiliyyah Ka'bah dibangun dan disusun dengan batu-batu saja tanpa ada semen atau sejenisnya yang berfungsi untuk melekatkan batu-batu tersebut. Tinggi Ka’bah...

Sirah Nabi 16 – Peristiwa Halful Fudhul Sebelum Muhammad ﷺ Diutus Menjadi Nabi

PERISTIWA HALFUL FUDHŪL Terdapat suatu peristiwa penting sebelum Muhammad diutus sebagai Nabi, peristiwa itu disebut dengan Halful Fudhūl, yaitu orang-orang Quraisy di zaman Jahiliyyah berkumpul...

Most Read